معرفی بیوبانک

 

محققان مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، زیرساخت تحقیقاتی جدیدی به نام بیوبانک فراهم آورده اند. شرکت‌کنندگان در بیوبانک، نمونه خون و پرسشنامه های کاملی از وضعیت سلامت خود را در اختیار این مرکز قرار می دهند و به محققان اجازه می دهند اکنون و در آینده به این اطلاعات پزشکی دسترسی داشته باشند. بیوبانک همچون کتابخانه ای در خدمت محققان است؛ محققان به جای این که برای هر پروژه جدید به دنبال داوطلب باشند می توانند از نمونه هایی که از پیش در بیوبانک فراهم شده، استفاده کنند و به اطلاعاتی که از پیش گرد‌آوری شده، دسترسی داشته‌باشند.

مشارکت بیماران در این طرح کاملا دواطلبانه است و همکاری بیمار با بیوبانک هیچ تاثیری بر مراقبت های بهداشتی و درمانی که در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی دریافت می نمایند، ندارد.

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی با راه اندازی بیو بانک منبعی را فراهم نموده است که نمونه های بیولوژیک و اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات پایه، ژنتیک و بالینی با کیفیت بالا و مطابق با اولویت های پژوهشی در اختیار محققین سطح کشور قرار گیرد.

بیوبانک، انجام مطالعات تحقیقاتی را بسیار ساده تر می‌کند چرا که محققان به نمونه خون و اطلاعات هزاران بیمار که در یک جا گردآوری شده، دسترسی دارند.

کلیه محققانی که از  بیوبانک قلب و عروق  استفاده می کنند ، باید فرم های درخواست نمونه کتبی و اطلاعات علمی پروپوزال را که در قسمت راهنمای محققین قرار داده شده است را تکمیل نمایند و جهت بررسی به کمیته علمی بیوبانک ارائه نمایند.

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی امیدوار است تحقیقاتی که در آینده با استفاده از اطلاعات بیوبانک انجام می شود، به ارتقا مراقبت های‌ بهداشت، درمان و سلامت منجر گردد.