اعضای کمیته علمی بیوبانک

 

 • پروفسور فریدون نوحی
 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 • ریاست مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 
 • پروفسور مجید ملکی
 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 • معاون پژوهشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 
 • دکتر مائده عربیان
 • استادیار
 • دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
 
 • پروفسور سعید حسینی
 • استاد
 • فوق تخصص جراحی قلب
 
 • پروفسور مجید حق جو
 • استاد
 • متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
 
 • دکتر آویسا طبیب
 • دانشیار
 • متخصص داخلی کودکان، فوق تخصص قلب کودکان
 
 • دکتر مژگان پارسایی
 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 
 • پروفسور آذین علیزاده اصل
 • استاد
 • متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
 
 • دکتر احمد امین
 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق - فلوشیپ نارسایی قلب
 
 • دکتر مهشید ملکوتیان
 • استادیار
 • دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی
 
 • دکتر شیوا خالق پرست
 • استادیار
 • دکترای تخصصی پژوهش (اخلاق حرفه ای)
 
 • پروفسور سعیده مظلوم زاده
 • استاد
 • دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
 
 • دکتر پرهام صادقی پور
 • استادیار
 • متخصص بیماری‌های قلب و عروق
 
 • دکتر مهرداد اویسی
 • استادیار
 • دکترای تخصصی علوم کامپیوتر (هوش مصنوعی)
 
 • دکتر یاسمن خلیلی
 • استادیار
 • متخصص پزشکی اجتماعی
 
 • دکتر بهشید قدردوست
 • استادیار
 • دکترای تخصصی فیزیولوژی
 
 • معصومه جلیلیان
 • کارشناس ارشد ژنتیک
 
 • ماهرخ باقری مقدم
 • کارشناس ارشد میکروبیولوژی